Firma Brosmed

BROSMED CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA

P oczątki firmy z siedzibą w Lublinie, przy Al. Spółdzielczości Pracy 38 sięgają roku 2003 r. Obecnie główną działalnością firmy jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi. CZL BROSMED dysponuje obiektami umożliwiającymi prawidłowe prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Od 2005 roku jest właścicielem i zarządcą nieruchomości położonych przy Al. Spółdzielczości Pracy 38 w Lublinie, na które składają się: budynek magazynowo-biurowy o powierzchni 2.112,7 m² oraz hala magazynowo-biurowa o powierzchni 300,00 m². W ww. budynku obecnie prowadzona jest hurtownia farmaceutyczna Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa „Cezal Lublin” Sp. z o.o. - jednej z największych w regionie lubelskim firm zaopatrujących publiczne i niepubliczne jednostki służby zdrowia w produkty lecznicze, wyroby i sprzęt medyczny oraz stomatologiczny. Natomiast halę magazynowo- biurową CZL BROSMED obecnie wynajmuje na potrzeby konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych. Jako zarządca ww. nieruchomości stale zajmujemy się utrzymaniem porządku i konserwacją posesji.

Zapraszamy Państwa, gwarantujemy miłą i profesjonalną współpracę!

Masz pytanie, napisz lub zadzwoń